O nama

logo png

 

Sloboština d.o.o za komunalne djelatnosti je poduzeće u 100% vlasništvu općine Okučani. Bavi se poslovima održavanja javnih površina i ne razvrstanih cesta.

Održavanjem svih groblja na području općine Okučani, poslovima ukopa, vođenjem tržnice.

U zimskom periodu održavanjem nerazvrstanih cesta i javnih površina čišćenjem od snijega. Sakupljanjem mješanog komunalnog otpada, te odvoza.